Защо строежът “Златен век” е незаконен

03.10.2019

Каквото и да се твърди, извършеното строителство след 19.11.2017 г. на обекта „Златен век“ в квартал „Лозенец“ е незаконно. Устройственият план, който предвижда високата сграда, е одобрен през 1996 г. През 2004 г. е издадена виза за проектиране, а в началото на 2007 г. и разрешение за строеж. Разрешението за строеж предхожда с два дни влизането в сила на Общия устройствен план на Столична община, според който високата сграда е недопустима. През 2012 г. разрешението за строеж е презаверено за възможния тогава 5-годишен срок. През 2017 г. влиза в сила изменение на Закона за устройство на територията, според което срокът за завършване на строежи от тази категория е 10-годишен. Новият срок обаче не може да бъде приложен автоматично към презавереното разрешение за строеж на „Златен век“, тъй като за това е необходимо да има изрична преходна норма. Освен това, законът предвижда, че презавереното разрешение за строеж губи правно действие след изтичането на срока, за който е презаверено и не може да бъде презаверявано повторно. Въпреки това, от началото на 2017 г. до края на 2018 г. главният архитект на Столична община издава няколко заповеди за допълване на разрешението с преработки на проекта на сградата, две от които след изтичане на срока на презаверката.През цялото време държавната и общинска администрация създава илюзията, че всичко около сградата е наред. Заместник министрите на регионалното развитие и благоустройството Нанков и Йовев имат две писма по въпроса. След скандала през април тази година инж. Йовев обясни, че неговото и подобни писма от министерството били нещо като лична кореспонденция. Главният архитект на Столична община пък изкара в свои публични изяви, че срокът на разрешението за строеж бил автоматично удължен на десет години. Не посмя да се подпише под такова твърдение в заповедите си за допълване на разрешението. В една от тях само плахо посочи, че така мислели от пожарната. След скандала изведнъж заяви, че разрешението, по неизвестни причини, е действало до края на 2018 г., с което се опита да замаже, че го е допълвал след като е загубило правно действие. Г-жа Фандъкова твърдо застана зад своя главен архитект. Напоследък тя мълчи по случая, а арх. Здравков направо се е укрил. Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол е издал заповед за спиране на строежа, която с голяма вероятност ще бъде отменена от съда. Тази заповед е подвеждаща, тъй като не засяга законността на обекта. Този въпрос старателно се избягва. От 19.11.2019 г. насам съществува възможност и задължение за ДНСК не само за спиране на строежа, а и за премахване на незаконно изградената част от него, тъй като узаконяване е недопустимо. Създава се впечатление, че се изчаква нещата да се потулят и строежът тихомълком да се довърши.Несъстоятелни са и твърденията, че допълването на разрешението с преработки на проекта представляват и негова презаверка. Това са два различни акта, които не могат да съвпаднат дори по време. Може да се допълва само действащо разрешение, а да се презаверява само такова, което е загубило действие. Ако се приеме, че допълването на разрешението с преработка на проекта е и негова презаверка ще излезе, че арх. Здравков не е събрал дължимите за „презаверките“, които е направил около един милион лева такси за общината.През април 2018 г., по искане на Столична община и предложение Александър Ненков и други народни представители от ГЕРБ, беше изменен Законът за устройството и застрояването на Столична община, с което отпаднаха забраните на Общия устройствен план от 2007 г. и сградата „Златен век“ стана допустима. Станаха възможни и други предвидени високи сгради като например върху басейна и кортовете на хотел „Маринела“ отсреща.Случаят „Златен век“ е част от сбърканото планиране на общината. Високите строежи се допускат несистемно в различни части на Столицата без връзка с ограждащата ги среда. Само в квартал „Лозенец“ са предвидени още поне четири такива. Анализът на разрешаването на всеки от тях показва многобройни компромиси със Закона.


Борис Милчев, кандидат за общински съветник от Демократична България с преференция 114