Кандидат за общински съветник

инж. Елена Спасова

Преференция №121. Кандидат за общински съветник
66

Биография

Родена съм и съм израснала в София. На 46 години съм, омъжена с две деца. По образование съм Магистър инженер. Завършила съм математическата гимназия в София, специалност „Математика и информатика“ и впоследствие Технически Университет- София, специалност „Системи и управление“. Председател съм на ДСБ в район „Лозенец“.

Трудовият ми стаж е основно в частния сектор, като от 2005 г. управлявам собствено инженерингово дружество. Работя като консултант, изпълнител и подизпълнител по различни проекти в частния и държавния сектор.

Натрупала съм дългогодишен опит в процедурите за възлагане на обществени поръчки, познавам в детайли пороците и проблемите и имам предложения за тяхното разрешаване.

Смятам, че в професионален и личен план досега съм се справяла успешно и това ми дава самочувствие да вярвам, че ще се справя така и като общински съветник.

Моите приоритети:

  1. Борба с корупцията: Ефективно разпределяне на общинския бюджет, чрез контрол върху разходването на публични средства в процедурите по ЗОП. Ефективен контрол по време на изпълнението на поръчките и съблюдаване спазването на технологията и сроковете.
  2. Борба с некомпетентността и безотговорността: Поставяне на единни стандарти към строителните дейности, доставките и ремонтите. Подсигуряване на независим експертен кадрови ресурс при подготовка на заданията на сложните обществени поръчки с висок финансов и обществен интерес.
  3. По-ефективна администрация. Оптимизиране на определени дейности и звена които не работят ефективно, дублират функциите и отговорностите си и по този начин оставят редица проблеми нерешени с години.

Подкрепете мен и листата на Демократична България, за да направим промяната!

Документи

Няма публикации.